Thiết lập ID theo dõi Google Analytics

Google Analytics giúp bạn có được kết quả mạnh mẽ hơn trên tất cả các trang web, ứng dụng và kênh ngoại tuyến để hiểu rõ hơn về khách hàng của bạn.
Trước tiên, hãy đảm bảo bạn đã tạo Tài khoản Google Analytics của mình.

Để liên kết tài khoản Google Analytics của bạn với Quản trị viên Teezily của bạn:
1. Đăng nhập vào Google Analytics Admin của bạn

2. Chuyển đến phần Admin, chọn tài khoản và tài sản bạn muốn nhận ID theo dõi

3. Nhấp vào Tracking ID. Tại đây bạn có thể lấy ID theo dõi của mình. Sao chép nó

4. Đăng nhập vào Teezily Admin của bạn

5. Chuyển đến tab Marketing Tools của trong phần Setting ở thanh bên và dán ID theo dõi Google Analytics của bạn vào trường "Google Analytics".
Nhấp vào "Update".

ID theo dõi Google Analytics của bạn được thêm vào Teezily Admin của bạn và giờ đây bạn có thể theo dõi hiệu suất của các chiến dịch và Sản phẩm Teezily từ Quản trị viên Teezily của bạn.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous