Thiết lập pixel Facebook

Tạo Pixel Facebook sẽ giúp bạn đo lường kết quả từ quảng cáo của mình, tối ưu hóa quảng cáo cho chuyển đổi và xây dựng Đối tượng để tiếp thị lại.
Với công cụ này, bạn có thể sử dụng một ID duy nhất để chuyển đổi và nhắm mục tiêu lại và theo dõi một số loại sự kiện: mua hàng trong thời gian bổ sung vào giỏ hàng Xem trực tiếp nội dung và khởi xướng để kiểm tra đường sắt.

Trước khi tạo Pixel của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đã tạo Trang Facebook của mình.

Để thiết lập Pixel Facebook của bạn:

1. Chuyển đến trang Facebook của bạn
2. Truy cập vào Trình quản lý quảng cáo của bạn: nhấp vào mũi tên nhỏ của Menu Facebook ở trên cùng bên phải của Trang và chọn Tạo quảng cáo để truy cập Trình quản lý quảng cáo Facebook của bạn
3. Chuyển đến Phần Đo lường và Báo cáo bằng cách nhấp vào Trình quản lý quảng cáo, ở trên cùng bên trái của Trang và sau đó nhấp vào "Pixel"

4. Tạo Pixel Facebook và nhấp vào "Tạo Pixel"

5. Nhập Tên Pixel của bạn, ví dụ "Teezily", rồi bấm vào Tạo. Điều này sẽ mất một ít thời gian xử lý và sau khi bạn có xác nhận về việc tạo Pixel ID của mình.

Một cửa sổ sẽ mở ra để mời bạn Cài đặt Mã Pixel của bạn. Bạn chỉ cần tắt nó đi. Bởi vì mã pixel sẽ được cài đặt trên trang web Teezily, vì vậy bạn không cần phải quan tâm đến bước này


6. Sao chép ID Pixel của bạn

7. Quay lại Teezily Admin của bạn, trong Setting sau đó chọn tab Marketing Tools, dán ID pixel của bạn và bấm vào “Update".

Facebook Pixel của bạn được kết nối với Teezily Admin của bạn.

Làm cách nào để sử dụng Pixel Facebook của tôi?

Bạn có thể tìm thấy tất cả các tài liệu cập nhật bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của Facebook

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous