Tính năng Auto Relaunch

Khi tạo chiến dịch của bạn, bạn có thể đặt chiến dịch chạy lại trong phần Cài đặt nâng cao (Advanced Settings). Các chiến dịch được thiết lập “Never" sẽ là các chiến dịch chỉ chạy một lần. Chiến dịch được đặt để khởi chạy lại “Immediately after the campaign finishes” (Ngay sau khi chiến dịch kết thúc) sẽ tự động chạy lại cho đến khi bạn tắt chúng trong tab Cài đặt nâng cao của Teezily Admin.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous