Tạo một sản phẩm từ Catalogue của chúng tôi

Bạn có thể tạo một sản phẩm được chọn từ Teezily Product Catalogue. Ở đó, bạn có thể chọn trong số hàng triệu mặt hàng mới để thêm vào Domain store của bạn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng những sản phẩm này không thể tuỳ biến theo thiết kế cá nhân của bạn.

1. Đăng ký tài khoản Teezily của bạn và nhấp vào Create a product

2. Chọn "From the catalogue"

3 - Tìm kiếm các sản phẩm bạn muốn bán

Bạn có thể lọc theo các phương tiện khác nhau:

- Nhập từ khóa để tìm sản phẩm,
- Chọn danh mục sản phẩm,
- Sắp xếp sản phẩm của bạn theo phạm vi giá
- Sắp xếp sản phẩm của bạn theo xếp hạng
- Sắp xếp sản phẩm theo số lượng mặt hàng được bán trong 30 ngày qua

Sau đó, bạn có thể chọn một hoặc một số sản phẩm để thêm vào cửa hàng của riêng mình hoặc Tài khoản Teezily bằng cách nhấp vào "Select this product". Bạn cũng có thể bỏ chọn sản phẩm của bạn.

Khi bạn đã chọn danh sách sản phẩm của mình, bạn có thể thiết lập các trang sản phẩm của mình

4 - Thiết lập giá bán của bạn (Selling Price)

Ở đây bạn có cái nhìn rõ ràng về chi tiết sản phẩm: số lượng hàng tồn kho, giá gốc, giá bán được đề xuất và lợi nhuận bạn sẽ kiếm được. Tùy chọn so sánh giá có thể được sử dụng để tăng khả năng chuyển đổi.

5 - Viết mô tả sản phẩm của bạn (Product Description)

Trong phần này, bạn sẽ hoàn thiện mô tả sản phẩm của mình và khởi chạy chiến dịch sản phẩm của bạn.

Mô tả Sản phẩm (Product Description)

Đếm ngược (Countdown)
Tại đây, bạn có thể chọn để tốt nghiệp hoặc để ẩn đếm ngược chiến dịch sản phẩm của bạn. đếm ngược là một cách để thúc đẩy khách hàng của bạn mua hàng nhanh chóng bằng cách cho họ cảm giác cấp bách.

Thẻ (Tags)
Bạn có thể thêm tối đa 15 thẻ. Thẻ là từ khóa để giúp bạn xếp hạng tốt hơn chiến dịch sản phẩm của bạn cho các công cụ tìm kiếm.

Lựa chọn URL
Bạn có thể sử dụng url được đề xuất hoặc tự tạo nó. Hãy nhớ rằng một URL không thể chứa dấu cách hoặc chặn chữ cái.

Lựa chọn cửa hàng để thêm sản phẩm
Bạn có thể chọn một trong số những store mà bạn đã thiết lập trên Teezily để thêm sản phẩm của mình.
Trước tiên, bạn phải tạo một white label store trên Teezily để thêm sản phẩm của mình.
Để tìm hiểu cách thiết lập Teezily store, hãy tham khảo các bài viết trong mục: Custom Domains & Stores

 

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous