Tạo một sản phẩm tùy biến

Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng tạo ra các sản phẩm tùy chỉnh của riêng bạn (quần áo, giày dép, dây chuyền, vải, chăn trùm đầu, áo hoodie toàn bộ, bộ khăn trải giường, cốc hoặc vỏ điện thoại) và cá nhân hóa chúng với thiết kế của riêng bạn.

Khi bạn đã chọn sản phẩm có thể tùy chỉnh mà bạn muốn bán, bạn sẽ phải làm theo 3 bước chính để khởi chạy trang sản phẩm của mình.

1. Thiết kế sản phẩm tùy biến của bạn

Tạo hoặc tải lên thiết kế của riêng bạn

Bạn có 2 khả năng để cá nhân hóa mục của bạn:
- bạn có thể viết một văn bản
- hoặc bạn có thể Tải lên thiết kế của mình
Khi thiết kế của bạn được tải lên hoặc văn bản của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể nhấp vào "Next step"

2. Thiết lập sản phẩm tùy biến của bạn

Xác định mục tiêu bán hàng và đơn giá để đo lường lợi nhuận tiềm năng của bạn
Trước hết, bạn phải xác định loại tiền mà hầu hết người mua của bạn có thể trả.
Sau đó, bạn phải xác định mục tiêu bán hàng của mình, hệ thống sẽ tự động tính toán lợi nhuận của bạn tùy thuộc vào số lượng bán cho chiến dịch này và giá bán của bạn.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous