Thêm "văn bản tùy chỉnh" hoặc "hình ảnh tùy chỉnh" trên sản phẩm của bạn

Teezily là nền tảng duy nhất cho phép bạn bán một sản phẩm in theo yêu cầu với thiết kế văn bản và hình ảnh tùy chỉnh và nó rất đơn giản nếu bạn làm theo các bước sau: 

Tạo một thiết kế và để lại một khoảng trống ở bất cứ đâu bạn muốn thêm văn bản tùy chỉnh. Xin lưu ý rằng bạn có tối đa 3 văn bản tùy chỉnh cho mỗi thiết kế và bạn cũng có thể tải lên phông chữ của mình nếu muốn.

Khi tải lên chiến dịch của bạn, vui lòng chèn một hộp văn bản vào chỗ trống bạn để lại và kiểm tra "Đặt làm văn bản có thể tùy chỉnh". 

Để cung cấp cho người mua của bạn khả năng thêm hình ảnh tùy chỉnh, hãy xem hướng dẫn bằng video sau: 

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous