Phân tích

Từ Teezily Admin của bạn, bạn có thể thấy Analytics của cửa hàng trực tuyến của mình.
Khi bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, hãy chuyển đến thanh bên và nhấp vào Analytics.


Ở đó, bạn sẽ thấy chế độ xem toàn cầu về hoạt động và doanh số của mình, như được hiển thị trên Trang chủ của tài khoản Admin của bạn:
Ở đây bạn có một cái nhìn rõ ràng về lợi nhuận của mình, tổng số đơn đặt hàng và số tiền thanh toán của bạn:

- "Tổng lợi nhuận" (Total Profit) của bạn
Giá trị này cho số tiền bán hàng của bạn nhận được trên tất cả các chiến dịch của bạn trong một khoảng thời gian nhất định: bạn có thể thiết lập thời gian của số liệu của mình. Nó tính toán số tiền toàn cầu của chiến dịch bán hàng của bạn.

- "Tổng số lượng" (Total Sales) là viết tắt của tổng số sản phẩm được đặt hàng trong khoảng thời gian này

- Tổng số khách truy cập (Total visitors) là viết tắt của tổng số khách truy cập trên tất cả các trang sản phẩm của bạn.

- Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion rate) là tỷ lệ trên tất cả các chiến dịch của bạn giữa tổng số lượng bán hàng và tổng số lượng khách truy cập duy nhất của bạn

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous