Gửi tin nhắn cho khách hàng của bạn

Phần «Messages» trong Teezily Admin cho phép bạn gửi tin nhắn cho khách hàng của một chiến dịch cụ thể hoặc cho khách hàng của nhiều chiến dịch cùng một lúc bằng cách tạo các nhóm liên hệ.

Để tìm hiểu cách gửi tin nhắn cho khách hàng của bạn, hãy xem video hướng dẫn của chúng tôi: 


hoặc làm theo hướng dẫn dưới đây.


Đầu tiên, điều hướng đến phần "Messages" trong Teezily Admin của bạn

Nhắn tin cho khách hàng của các chiến dịch cụ thể

1 / Điều hướng đến tab Group của phần tin nhắn.

2 / Chọn một chiến dịch để gửi tin nhắn cho khách hàng của một chiến dịch cụ thể, sau đó nhấp vào “Message”.
Tại đây, bạn sẽ thấy số lượng khách hàng của chiến dịch này và bạn có thể sửa đổi nội dung tin nhắn của mình.

3 / Bạn có thể chọn gửi email mặc định bằng mẫu đã được tạo sẵn hoặc tạo email mới để khởi chạy chiến dịch mới.
Ở bên phải, bạn có thể xác định Người nhận (Recipient), Chủ đề (Subject) và Nội dung (Content) của tin nhắn.
Bạn cũng có tùy chọn để thêm liên kết, hình ảnh, v.v.
Cũng có thể thêm các biến nhất định tự sửa đổi theo khách hàng trong câu hỏi.
Chẳng hạn, nếu bạn viết vào “Hello”, sau đó bấm vào tên “First name", hệ thống sẽ tự động biến đổi để hiển thị tên của người nhận. Vì vậy, nếu tên khách hàng của bạn là John, tin nhắn sẽ hiển thị như sau Hello, John.

4 / Sau khi bạn đã viết xong tin nhắn của mình, hãy nhấp vào “Confirm” để xác nhận gửi tin nhắn.
Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể nhắn tin cho khách hàng của mình 1 lần sau mỗi 24 giờ.

Nhắn tin cho một nhóm các chiến dịch


Cũng có thể nhóm các chiến dịch lại với nhau để gửi tin nhắn đến nhiều khách hàng với nhau.

1 / Điều hướng đến tab “Group” của phần Tin nhắn.

2 / Viết tên nhóm vào hộp văn bản, giả sử rằng bạn có 3-4 chiến dịch mà bạn muốn nhóm lại với nhau.

3 / Nhấp chuột vào “Create a group” và chọn tất cả các chiến dịch liên quan đến nhóm bạn đã tạo.
Bạn có thể thấy số lượng khách hàng bạn có cho các chiến dịch này

4 / Gửi một tin nhắn chung cho tất cả chúng cùng nhau bằng cách nhấp vào “Message"


Bạn chỉ cần lặp lại thủ tục như trước.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous