Danh mục sản phẩm

Bạn có thể chọn nhiều danh mục sản phẩm in theo yêu cầu để tạo danh sách sản phẩm của mình và bạn cũng có thể quảng bá các sản phẩm vật lý từ Danh mục sản phẩm Teezily.

Xin lưu ý rằng - hiện tại - chỉ các sản phẩm in theo yêu cầu mới có thể cá nhân hóa.

Sản phẩm có thể tùy chỉnh:

- Custom Apparel (trang phục)
- Custom All Over Print Hoodies (áo hoodie 3d)
- Custom Shoes (giày)
Bạn có thể tìm thấy tất cả các mẹo của chúng tôi để bán giày tùy chỉnh trên bài viết blog của chúng tôi
- Custom Necklaces (vòng cổ)
Ghé thăm blog của chúng tôi để tìm hiểu thêm các sản phẩm dây chuyền
- Custom Mugs (cốc)
- Custom Phone Cases (ốp điện thoại)
- Custom Canvases (tranh canvas)
- Custom Hooded Blankets (Chăn trùm đầu)
- Custom Bed Linen Sets (bộ chăn ga)

 Catalog Products (Danh mục sản phẩm)

Từ Teezily Admin của bạn, bạn có thể chọn trong số hàng ngàn mặt hàng từ Catalog Products của chúng tôi.
Những mặt hàng này không thể tùy chỉnh theo thiết kế của bạn. Hãy lưu ý rằng bạn cần phải có một DNS store để chọn và đăng tải các sản phẩm này.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous