Làm thế nào để thêm các sản phẩm hiện có vào một cửa hàng cụ thể?

Để thêm một hoặc nhiều sản phẩm hiện có vào một cửa hàng cụ thể, bạn có thể dễ dàng truy cập tài khoản Admin của mình và nhấp vào phần “Stores"

Tại đây bạn có thể chọn cửa hàng nơi bạn quảng bá các chiến dịch của mình.

Bạn chỉ cần nhấp vào nút “Detail". Tại tab “Store Detail", vui lòng cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy “Add campaigns to store”, từ đây bạn có thể chọn bất kỳ sản phẩm nào bạn muốn thêm vào cửa hàng của mình.

Ngoài ra, chúng tôi đã phát hành tính năng “bulk action” cho phép bạn chọn các sản phẩm khác nhau trên Quản trị viên của mình và thêm hàng loạt vào stores/collections của bạn. Bạn có thể thêm nhiều sản phẩm khác nhau vào các cửa hàng khác nhau cùng một lúc. Hãy lưu ý rằng, nếu sản phẩm này đã được thêm vào một vài store trước.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous