Làm cách nào để tải lên một sản phẩm mới lên một store cụ thể?

Để tải sản phẩm lên cửa hàng của bạn, bạn có thể chọn cửa hàng nơi bạn muốn trưng bày và quảng bá sản phẩm trước khi mở bán, ngay sau khi tạo URL sản phẩm của bạn. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem video hướng dẫn của chúng tôi:

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous