Tôi phải làm gì nếu không muốn thiết lập “Local Fulfillment"?

Chúng tôi sẽ áp dụng một mức giá cơ bản duy nhất cho các sản phẩm của bạn, bất kể quá trình vận chuyển, để đảm bảo cho bạn lợi nhuận cao hơn và giá cả rõ ràng, minh bạch. Xin lưu ý rằng nếu bạn không lựa chọn Local Fulfillment Center, thì bạn không thể đảm bảo cho khách hàng của mình một giải pháp vận chuyển tối ưu nhất. Bảng ở đây giới thiệu giá cơ sở tương đương cho 5 sản phẩm hàng đầu tại Teezily.

Pricing-Baseprices-Teezily_2x-3__1_.png

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous