Cách chúng tôi vận chuyển sản phẩm của bạn

Teezily sẽ thay bạn vận chuyển các sản phẩm của mình tới khách hàng. Khi khách hàng của bạn đã mua một mặt hàng thông qua các kênh bán hàng trực tuyến Teezily khác nhau, chúng tôi sẽ đảm nhận việc in ấn và sau đó là vận chuyển sản phẩm của bạn.

Hàng hóa sẽ được gửi từ các trung tâm cung cấp của Teezily được đặt ở nhiều nơi khác nhau trên toàn cầu.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous