Giải pháp thanh toán: Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ