Giải pháp thanh toán: Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Khách hàng của bạn có thể dễ dàng thanh toán bằng Thẻ tín dụng hoặc Thẻ ghi nợ của họ trên Thị trường Teezily.

Teezily chấp nhận thanh toán với:
- VISA ở tất cả các loại tiền tệ và tất cả các quốc gia
- MASTERCARD ở tất cả các loại tiền tệ và tất cả các quốc gia
- AMEX bằng 10 loại tiền: EUR, GBP, USD, CAD, CHF, SEK, DKK, NOK, NZD, PLN
- DISCOVER chỉ dành cho Hoa Kỳ
- GIỎ HÀNG BANCAIRE, bằng EUR, chỉ ở Pháp

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous