Tiền tệ xuất chi

Việc lựa chọn loại tiền sẽ phụ thuộc vào giải pháp thanh toán mà bạn đang sử dụng:

- Nếu bạn đang sử dụng PayPal, bạn có thể yêu cầu xuất chi bằng EUR, GBP hoặc USD. Lưu ý, một khi bạn đã chọn loại tiền của mình, bạn không thể thay đổi nó trên tài khoản PayPal của mình.

- Nếu bạn đang sử dụng Payoneer, bạn có thể yêu cầu xuất chi bằng EUR hoặc USD. Bạn cũng phải chọn chỉ một loại tiền để xuất chi.

- Nếu bạn muốn được thanh toán qua NGÂN HÀNG, có 2 khả năng:

Đối với các quốc gia SEPA, bạn chỉ có thể yêu cầu chuyển khoản ngân hàng bằng EUR hoặc GBP.

Đối với Việt Nam, bạn có thể yêu cầu chuyển khoản ngân hàng bằng USD, VND.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous