Hiểu về Payout

Bạn có thể yêu cầu xuất chi từ Teezily sau khi kết thúc chiến dịch của bạn.

Teezily sẽ tiến hành thanh toán thu nhập của bạn trong 48 giờ sau khi bạn yêu cầu thanh toán.

Khoản thanh toán của bạn được tính như sau:

Giá bán trừ giá gốc - VAT (nếu khách hàng của bản đến từ Liên minh Châu Âu hoặc Úc) - Phí thị trường (chỉ khi nguồn bán của bạn là Teezily Marketplace).

Khi bạn tạo một sản phẩm, số tiền lãi của sản phẩm được tự động tính toán và hiển thị.

Bạn có thể sử dụng các giải pháp thanh toán khác nhau để được thanh toán:

- Payoneer

- PayPal

- Chuyển khoản ngân hàng

Điều kiện để request payout là bạn phải có ít nhất €20 tổng profit để được trả. Teezily sẽ không trả các payout có tổng số tiền ít hơn €20.

Sau khi xác nhận yêu cầu thanh toán đầu tiên của bạn, bạn sẽ nhận được email từ chúng tôi (payout@teezily.com) yêu cầu bạn xác nhận khoản thanh toán này.

Quá trình này đã được thiết lập để bảo mật tài khoản Teezily của bạn.

Sau đó, bạn sẽ phải nhấp vào liên kết xác nhận trong email nhận được để khoản thanh toán của mình.

Việc này sẽ không cần thiết nếu bạn lưu lại các thiết lập của mình trong lần thanh toán đầu tiên bao gồm: phương thức thanh toán, email hoặc số tài khoản.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous