Xuất đơn hàng của bạn sang tệp CSV

Để xuất đơn hàng của bạn sang tệp CSV, trước tiên bạn phải đăng nhập vào Teezily Admin của bạn. Trên trang đầu tiên, trong phần "Campaign", bạn có thể nhấp vào nút "Export all".

Sau đó, bạn sẽ nhận được tệp CSV của mình bằng email.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous