Lọc đơn hàng của bạn

Bạn có thể áp dụng các bộ lọc để có cái nhìn rõ ràng hơn về bảng Đơn hàng (Orders) của mình và để phân tích kết quả tốt hơn.

Để áp dụng các bộ lọc, nhấp vào nút "Filter Orders" (lọc đơn hàng) và sau đó chọn bộ lọc bạn cần.

Lọc theo chiến dịch (Filter by Campaign)

Nếu bạn đang tìm kiếm kết quả bán hàng của một chiến dịch cụ thể, bạn có thể lọc các đơn đặt hàng của mình theo Chiến dịch, nhập tên chiến dịch của bạn và nhấp vào "Add Filter"

Lọc theo nguồn (Filter by Source)

Để kiểm tra kết quả bán hàng của bạn theo nguồn lưu lượng truy cập, bạn cũng có thể lọc Đơn hàng của mình theo “Source”. Dưới đây là các loại nguồn khác nhau:

- Direct: lưu lượng truy cập đến trực tiếp từ một liên kết mà bạn đã chia sẻ: có thể thông qua kênh Facebook của bạn, qua tài khoản Instagram của bạn, qua email mà bạn đã gửi, v.v…

- Marketplace: nếu bạn đã chọn hiển thị sản phẩm của mình trên Marketplace của Teezily khi tạo sản phẩm điều đó có nghĩa là khách truy cập của bạn đã trực tiếp đến trên teezily.com để đặt hàng.

- Google Shopping: Có nghĩa là sản phẩm của bạn đã được mua từ Google .

- Third Party Marketplace: có nghĩa là việc bán hàng của bạn đến từ một nền tảng thương mại điện tử khác, chẳng hạn như Amazon và Wish

- Store: người mua của bạn đến từ cửa hàng Teezily của bạn (tên được chỉ định rõ)

- Custom Domain: người mua của bạn đến từ Custom Domain của bạn (tên được chỉ định rõ)

- Marketplace / Affiliate program: sản phẩm của bạn đã được bán bởi Teezily Affiliate Program bởi một affiliator khác.

- Direct Affiliation: Điều đó có nghĩa là bạn đã quảng cáo các sản phẩm khác với tư cách là một affiliator

- Abandonment cart: khách hàng của bạn đã bắt đầu quá trình thanh toán sản phẩm của bạn nhưng chưa hoàn tất thanh toán. Để khôi phục Abandon Cart, chúng tôi tự động gửi cho họ một email để họ có thể hoàn tất đơn đặt hàng.

Lọc theo thứ tự (Filter by order)

Bạn cũng có thể áp dụng bộ lọc Orders để xem các đơn hàng theo số thứ tự.

Lọc theo ngày (Filter by date)

Bạn có tùy chọn để chọn một ngày chính xác để so sánh hiệu suất của bạn trong các giai đoạn khác nhau.

Lọc theo khách hàng (Filter by client)

Sử dụng tên của hoặc địa chỉ email của khách hàng để tìm ra các đơn hàng của họ.

Lọc theo trạng thái đơn hàng (Filter by the order)

Đơn hàng đã được thanh toán hoặc hủy bỏ.

Lọc theo trạng thái giao hàng (Filter by the fulfillment status)

Đã giao, đang chuẩn bị giao hoặc chưa giao.

Lọc theo quốc gia (Filter by country)

Bạn có thể chọn một quốc gia từ danh sách để có được danh sách khách hàng đã đặt hàng từ quốc gia cụ thể đó.

Chẳng hạn, nếu chúng tôi chọn Pháp và sau đó nhấp vào “Add Filter”, chúng tôi sẽ nhận được một danh sách tất cả các khách hàng đã đặt hàng từ Pháp.

 

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous