"Announcement Banner" là gì?

"Announcement Banner" cho phép bạn thêm một thông báo tùy chỉnh lên trên DNS store của bạn để nhắc nhở về các chương trình khuyến mãi và giảm giá mới nhất của bạn! Banner sẽ được hiển thị trong toàn bộ quá trình mua hàng và trên mỗi trang của DNS store của bạn cho đến khi trang thanh toán. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn có thể quyết định màu sắc của banner phù hợp với biểu ngữ, logo hoặc đồ họa của bạn.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous