“Whitelabel promotion" là gì?

Whitelabel promotion sẽ giúp bạn tạo mã khuyến mãi (promo code) với yêu cầu tối thiểu và có thể được áp dụng cho toàn bộ cửa hàng / bộ sưu tập / chiến dịch mà không cần thêm promo code vào từng liên kết của mỗi chiến dịch. Mã sẽ được áp dụng sau khi khách hàng điền nó vào mục khi thanh toán.
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng Whitelabel promotion code chỉ có thể áp dụng trên DNS store và không thể áp dụng cho các sản phẩm affiliate. Trong trường hợp bạn tạo mã vận chuyển miễn phí (freeshipping) cho khách hàng của mình, số tiền vận chuyển sẽ được tự động trừ vào tài khoản của bạn.

 Để hiểu thêm về Whitelable Promtion của chúng tôi, vui lòng xem video hướng dẫn của chúng tôi ở đây: 

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous