Mua tên miền ở đâu?

Bạn có thể mua Tên miền của mình từ Teezily Admin, khi tạo Tên miền của bạn trong phần "Domains" của menu thanh bên hoặc mua từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ như OVH hoặc 1 & 1 chẳng hạn.

Xin vui lòng nhớ rằng nếu bạn chọn mua tên miền của mình từ nhà cung cấp khác, chúng tôi sẽ không thể cung cấp bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào và do đó, bạn sẽ phải liên hệ với nhóm dịch vụ kỹ thuật / khách hàng của họ.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous