Tổng quan về cửa hàng trên Teezily

Bạn có thể tạo một cửa hàng white label 100% từ trang Teezily Admin của bạn.


Điều đó có nghĩa là bạn có thể tạo cửa hàng trực tuyến của riêng mình, sẽ được lưu trữ bởi máy chủ của chúng tôi hoặc bởi máy chủ của riêng bạn.
Bạn có 2 lựa chọn:
- Tạo một cửa hàng Teezily
- Tạo một cửa hàng với tên miền của riêng bạn, bằng cách kết nối tên miền của riêng bạn hoặc mua thông qua Quản trị viên của chúng tôi

Để chọn đúng tên miền, hãy đọc các mẹo của chúng tôi trên blog của chúng tôi.

Để biết cách mua tên miền, hãy truy cập Trang của chúng tôi

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous