Teezily Local Fulfillment là gì?

Bây giờ bạn có quyền quyết định các sản phẩm đặc biệt của bạn sẽ được tiếp nhận và xử lý ở đâu trước khi được gửi đến khách hàng của bạn. Trong khi tạo sản phẩm của bạn, bạn chỉ cần kiểm tra tùy chọn Local Fulfillment Center trên Teezilab: hai mức giá gốc khác nhau sẽ được hiển thị theo loại tiền bạn chọn. Bằng cách chọn tùy chọn này, chúng tôi đảm bảo khách hàng của bạn sẽ được vận chuyển từ cùng một Local Fulfillment Center với lục địa mà họ đang sinh sống (VD: EU cho khách hàng châu u).

Xin lưu ý rằng tùy chọn Local Fulfillment chỉ có sẵn cho quần áo, cốc, vỏ điện thoại và dây chuyền.

Pricing_Baseprices_Teezily_2x__3___1_.png

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous