Phòng chống gian lận

Teezily đảm bảo người mua của bạn được thanh toán an toàn và bảo mật trên Marketplace của chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng bảo mật TRUSTe đã được chứng nhận và Công nghệ bảo mật Norton.
Nếu một trong những thẻ của người mua của bạn bị xâm phạm ở nơi khác, chúng tôi không thể luôn ngăn chặn thẻ đó được sử dụng trên trang web của chúng tôi.
Tuy nhiên, Teezily rất coi trọng việc chống gian lận và sẽ hỗ trợ người mua của bạn bằng mọi cách có thể. Teezily có quyền hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào có nguy cơ lừa đảo hoặc báo cáo như vậy.
Người mua phải liên hệ với đội ngũ phòng tránh rủi ro của chúng tôi tại riskmanagement@teezily.com để tìm ra các bước để có trong trường hợp có hành vi gian lận.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous