Khoản bồi hoàn

Khoản bồi hoàn xảy ra khi khách hàng liên hệ với ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng để tranh chấp khoản phí cho đơn hàng mà anh ta đặt trên trang web của bạn.
Khoản bồi hoàn còn được gọi là "tranh chấp về phí" và các khoản hoàn lại, và có thể được nộp vì nhiều lý do, bao gồm cả việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng.
Do đó, các đơn đặt hàng này có thể bị hủy và biến mất khỏi chiến dịch của bạn và sau đó có thể được rút khỏi Khoản xuất chi của bạn.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous