Hủy đơn hàng

Khi một khách hàng thay đổi ý định và hủy đơn đặt hàng, Teezily hoàn lại cho họ số tiền của đơn hàng.
Khi chúng tôi hoàn lại tiền cho một trong những khách hàng của bạn, số tiền đặt hàng của anh ta sẽ được rút từ số tiền lãi của bạn.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous