Giải pháp thanh toán cho thị trường địa phương

Khách hàng có sở thích thanh toán trực tuyến tùy thuộc vào quốc gia.
Teezily đã điều chỉnh các giải pháp thanh toán được đề xuất tùy thuộc vào vị trí của người mua tại thời điểm mua.

Danh sách các giải pháp thanh toán cho người mua trực tuyến mỗi quốc gia

Image_2018-01-15_at_4.27.35_PM__1_.png

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous