Giải pháp thanh toán: Paypal

PayPal cho phép khách hàng của bạn thanh toán một cách đơn giản và nhanh chóng trên toàn cầu. Khi đặt hàng, họ chỉ cần nhập ID tài khoản PayPal của mình để xác nhận thanh toán.
Lần đầu tiên họ đăng ký tài khoản PayPal, họ chỉ đăng ký chi tiết ngân hàng một lần. Họ sẽ được lưu cho các giao dịch trong tương lai và nó sẽ giảm bớt quá trình thanh toán của họ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.paypal.com

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous