Nhận thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

Yêu cầu chuyển khoản ngân hàng của bạn sẽ được chúng tôi xử lý trong vòng 24 đến 48 giờ. Ngay sau khi yêu cầu của bạn đã được đăng ký và xử lý, bạn sẽ nhận được email xác nhận. Chúng tôi chỉ chấp nhận chuyển khoản ngân hàng bằng các loại tiền sau: EUR và GBP trong các khu vực SEPA, ngoại trừ ở Thụy Sĩ.

Không có số tiền tối thiểu để yêu cầu xuất chi bằng chuyển khoản ngân hàng.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous