Thanh toán với TransPay (người bán tại Việt Nam)

Teezily đã cài đặt TransPay cho người bán của chúng tôi có trụ sở tại Việt Nam.

Thật vậy, họ có thể yêu cầu xuất chi bằng VND hoặc USD. Tỷ giá hối đoái được hiển thị khi yêu cầu xuất chi từ USD sang VND.

Mỗi giao dịch sẽ áp dụng các khoản phí như sau:

Đối với mỗi giao dịch, bạn sẽ phải trả một khoản phí cố định như sau:

  • Rút từ USD về VND> áp dụng phí cố định 20 đô la
  • Rút từ USD về USD> phí cố định 5 đô la

Số tiền này được hiển thị trên tài khoản Admin của bạn trước khi xác nhận.

Không có số tiền tối thiểu áp đặt để yêu cầu xuất chi.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous