Nhận thanh toán bằng Payoneer

Cho dù bạn là chủ doanh nghiệp, chuyên nghiệp hay freelancer, Payoneer cung cấp cho bạn nhiều cách để nhận thanh toán bởi các thị trường toàn cầu - nhanh chóng, an toàn và chi phí thấp.

Để được thanh toán, trước tiên bạn phải tạo tài khoản Payoneer bằng cách truy cập trang này.

Sau đó, bạn sẽ phải lưu email tài khoản Payoneer của mình trên Teezily (My account > setting) để có thể nhận thanh toán từ chúng tôi.

Nếu bạn sử dụng Payoneer, bạn có thể yêu cầu xuất chi sau khi bạn kiếm được hơn $20 hoặc 15 € trong số các đơn đặt hàng của mình.

Trước khi đăng ký phương thức thanh toán ưa thích của bạn, hãy xác định loại tiền thanh toán phù hợp nhất với bạn, vì bạn phải yêu cầu thanh toán chỉ bằng một loại tiền với Payoneer.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous