Nhận thanh toán bằng PayPal

Để được thanh toán qua email hoặc điện thoại với PayPal, hãy tạo tài khoản PayPal hoặc kết nối tài khoản hiện tại của bạn.

Vui lòng xác minh rằng tài khoản PayPal của bạn được ủy quyền để nhận thanh toán. Bạn phải tạo một tài khoản doanh nghiệp trên PayPal.

Vui lòng liên hệ với PayPal để kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trên tài khoản của bạn không và số lượng giới hạn.

Xin lưu ý rằng PayPal có số tiền tối đa trên mỗi yêu cầu thanh toán, tùy thuộc vào loại tiền:

- Tối đa 60.000 USD/ lần yêu cầu thanh toán

- Tối đa € 48.000 /lần yêu cầu thanh toán

- Tối đa £ 33.000 /lần yêu cầu thanh toán

Trước khi đăng ký phương thức thanh toán ưa thích của bạn, hãy xác định loại tiền thanh toán phù hợp nhất với bạn, vì khoản thanh toán của bạn với PayPal sẽ được thực hiện bằng một loại tiền tệ duy nhất.

Thêm thông tin để tạo tài khoản PayPal tại đây

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous