Làm thế nào để thực hiện một yêu cầu xuất chi?

Bạn có thể yêu cầu khoản thanh toán từ Teezily sau khi chiến dịch của bạn bị đóng và bạn đã kiếm được một số lợi nhuận từ các chiến dịch của mình.

Để yêu cầu Xuất chi, trước tiên bạn phải vào phần Xuất chi (Payouts) của thanh bên Quản trị viên.

Sau đó, bạn sẽ có quyền truy cập vào chế độ xem yêu cầu Xuất chi của mình, với tổng số tiền lãi và lợi nhuận kiếm được cho mỗi chiến dịch.

Sau đó, bạn có thể chọn phương thức Thanh toán của mình. Đối với yêu cầu thanh toán đầu tiên, đừng quên nhập phương thức thanh toán ưa thích, e-mail được liên kết với tài khoản của bạn và để lưu thông tin thanh toán của bạn.

- Thanh toán bằng Paypal
Chọn PayPal làm Phương thức thanh toán Nhập địa chỉ email tài khoản PayPal của bạn và nhấp vào Xác nhận

- Thanh toán bằng Payoneer
Chọn Payoneer làm Phương thức thanh toán và nhấp vào Xác nhận

- Thanh toán bằng chuyển khoản
Chọn Chuyển khoản ngân hàng làm Phương thức thanh toán. Sau đó, bạn sẽ cần phải điền vào mẫu trực tuyến và sau đó nhấp vào xác nhận.

 

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous