Bảo vệ thiết kế và tài sản

Khi bạn tải các thiết kế của chính mình lên Teezily, bạn sẽ trở thành người sở hữu thiết kế đó.

Điều này có nghĩa là sẽ không có ai có quyền sao chép và sử dụng thiết kế của bạn với mục đích thương mại.

Ngay khi phát hiện các thiết kế của bạn bị vi phạm, bạn có thể khiếu nại với chung tôi qua địa chỉ email moderation@teezily.com

Nếu đó chính xác là một trường hợp vi phạm, chiến dịch đó sẽ bị gỡ bỏ khỏi hệ thống của Teezily ngay lập tức.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous