Thay đổi mật khẩu

Để đặt lại mật khẩu, nhấp chuột vào “Forgot My Password” khi truy cập vào tài khoản Teezily

Nhập địa chỉ e-mail và chọn “request a new password”. Bạn sẽ nhận được email kèm theo đường link để thay đổi mật khẩu. Hãy lưu ý rằng đường link này chỉ khả dụng trong vòng 24h, sau đó nếu cần thay đổi mật khẩu lần nữa, bạn sẽ phải gửi một yêu cầu thay đổi mật khẩu mới.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous