Tạo thiết kế và sản phẩm tùy biến

Khi tạo các sản phẩm tùy biến trên Teezily, bạn có thể tải thiết kế hoặc tạo văn bản tùy chỉnh.

Tuy nhiên, trước khi tạo bất cứ sản phẩm nào hãy nhớ tìm những thiết kế phù hợp (VD: nghề nghiệp, động vật, gia đình)

Đầu tiên, bạn cần phải tạo sản phẩm của riêng mình:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Teezily bằng cách truy cập vào: https://www.teezily.com/users/sign_in
  2. Tạo sản phẩmBạn có thể tải thiết kế dành riêng cho các sản phẩm có thể tùy biến như: các sản phẩm may mặc, cốc, ốp điện thoại, hoodie blankets, bộ ga gối, tranh canvas, và vòng cổ.
  3. Chọn sản phẩm: Chọn vị trí đặt thiết kế/văn bản (trước hoặc sau) dựa vào mẫu sản phẩm mà bạn muốn.
  4. Tùy biến sản phẩm:

Bạn có thể tùy biến sản phẩm bằng:

  • - Văn bản tùy chỉnh hoặc
  • - Hình ảnh tùy chỉnh

Chọn Next step để tiếp tục chỉnh sửa sản phẩm của bạn.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous