Cài đặt hiển thị cho chiến dịch

Trong phần này, bạn có thể cài đặt hiển thị chiến dịch của mình để tránh bị spy và clone designs.

Vào mục Setting trên tài khoản Admin của bạn và chọn tab  "Campaign visibility"

Nhấp chuột vào "Enable Filters"

Để chặn một quốc gia, chọn tên quốc gia đó trong mục  "Add country to your blacklist" rồi nhấp chuột vào "Add to blacklist".

Danh sách các quốc gia bị chặn sẽ hiển thị ngay tại trang này.

Nếu bạn muốn bỏ chặn một quốc gia, bạn chỉ cần nhấp chuột vào dấu “x" bên cạnh tên quốc gia đó trong danh sách “blocked countries”.

Nếu bạn muốn bỏ chặn tất cả các quốc gia cùng 1 lúc, hãy nhấp chuột vào “Disable Filter”. Khi bạn chọn lại Enable filter, tất cả các quốc gia bị chặn trước đó sẽ được bật lại.

Bạn có thể chọn không giới hạn số quốc gia bị chặn.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous