Thêm thành viên vào tài khoản Teezily

Phần hướng dẫn này sẽ giúp bạn thêm thành viên vào tài khoản Teezily của mình với 3 mức độ chức năng khắc nhau. Hãy lưu ý rằng thành viên được mời vào tài khoản cần phải tạo 1 tài khoản tại Teezily trước khi được thêm vào bất kỳ team nào.

 

  • Tài khoản Admin, thành viên được thêm vào sẽ có thể toàn quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Hãy lưu ý rằng bạn nên là người giữ quyền admin hoặc trao quyền này cho một người mà bạn thực sự tin tưởng vì các tài khoản admin sẽ có thể yêu cầu thanh toán profit (payout) và thay đổi tất cả các thiết lập của tài khoản.
  • Tài khoản Manager: thành viên được thêm vào sẽ có quyền truy cập toàn bộ các tính năng như admin ngoại trừ cài đặt payout và cài đặt tài khoản.
  • Tài khoản Launcher: sẽ bị hạn chế hơn ở các chức năng như: không truy cập được payouts, thiết lập tài khoản, tin nhắn, khuyến mãi, và không xem được lợi nhuận của các chiến dịch. Tài khoản này chủ yếu để thực hiện các thao tác tạo chiến dịch, sản phẩm.

Truy cập vào mục Setting trên tài khoản Admin của bạn và chọn tab [Team]:

Để thêm thành viên:

  1. Nhập địa chỉ email của thành viên cần được thêm
  2. Chọn quyền truy cập
  3. Nhấp chuột vào nút Add

Sau khi đã thêm thành viên, bạn sẽ nhìn thấy danh sách thành viên của team ở trong mục này.

Để xoá thành viên khỏi team:

  1. Tìm địa chỉ email của họ trong danh sách.
  2. Nhấp chuột vào nút "Destroy".

Để thay đổi chức năng của thành viên:

  1. Xoá địa chỉ email của họ bằng cách nhấp chuột vào nút "Destroy"
  2. Thêm họ vào như một thành viên mới và chọn chức năng phù hợp.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous