Các trình duyệt được hỗ trợ

Để tải lên hiệu quả các sản phẩm và chiến dịch của bạn, bạn phải sử dụng trình duyệt cập nhật để quản lý cửa hàng Teezily của mình.

Dưới đây là danh sách các trình duyệt mà chúng tôi đề xuất:

- Google Chrome

- Google Chrome cho Android

- Mozilla Firefox

- Apple Safari

- Apple Safari cho iOS

Để tăng tốc tốc độ tải của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên tắt trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của mình.

Chú ý! Bạn không nên sử dụng Microsoft Edge, nếu không, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các khả năng do Teezily Admin cung cấp.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous