Làm thế nào để bắt đầu bán hàng trên Teezily

Để bắt đầu bán hàng trên Teezily, trước tiên bạn phải tạo tài khoản Teezily của mình.


1. Đăng nhập vào Teezily


- Chuyển đến trang Đăng nhập Teezily


- Tạo tài khoản của bạn bằng cách nhập tên, địa chỉ e-mail và mật khẩu của bạn hoặc chỉ cần kết nối với tài khoản Google hoặc Facebook của bạn.


2. Chỉnh sửa hồ sơ của bạn


Điều hướng đến phần Cài đặt trong thanh bên của Teezily Admin của bạn
Trong phần hồ sơ, bạn có thể nhập Chi tiết cá nhân, Múi giờ và loại tiền Thanh toán mặc định của bạn.
Bạn phải chọn loại tiền mà khoản thanh toán của bạn sẽ được thực hiện.
Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin ở đây về Tiền tệ và Xuất chi(lợi nhuận)


Sau đó, bạn có khả năng liên kết tài khoản Payoneer của mình nếu có. Nó sẽ cho phép bạn nhận các khoản thanh toán của mình sau khi bạn đã bán trên các chiến dịch đầu tiên của mình.
Nếu bạn thích một giải pháp Thanh toán khác, bạn sẽ cần liên kết trực tiếp các tài khoản của mình khi yêu cầu Xuất chi đầu tiên.


Sau đó, bạn có thể chọn hiển thị đếm ngược trên các trang chiến dịch của mình.
Nếu bạn chọn ẩn đếm ngược, nó sẽ chỉ kích hoạt 3 ngày trước khi kết thúc chiến dịch của bạn. Nó sẽ giúp bạn tạo ra cảm giác cấp bách cho người mua của bạn và khuyến khích họ mua. Khi bị ẩn, bạn sẽ không thể mở rộng chiến dịch trong lần chạy hiện tại này.


3. Điền vào mẫu người bán


Trong phần này, bạn phải nhập địa chỉ gửi thư của bạn và cho chúng tôi biết nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp, nó sẽ giúp với VAT và các quy trình khai báo doanh thu.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous