Under vilka förhållanden tillverkas Teezilys produkter

Enligt fabrikerna, certifiering instanserna så som WRAP "Worldwide responsible accredited production" and the Fair Wear Foundation” och The fair Wear foundation så utförs regelbundna kontroller så att de väsentliga principerna för produktionsanläggningar efterföljs.
• nationella regelverket efterföljs
• Inget tvångsarbete; Inga barn under 14 år tillåts att arbeta, enligt satta regler
• Arbeta emot trakasserier och övergrepp
• Lokala regelverk gällande lön och sociala förmåner
• Att arbeta i enlighet med lokala regler gällande arbetstider
• Arbeta emot diskriminering
• Arbetsmiljön ska hållas ren och säker
• Frihet att bilda fackförbund och gemensamma förhandlingar
• Efterlevnad av lokal miljölagstiftning
• Efterlevnad av tullkontroll
• Arbeta för och kontroll av farliga eller olagliga ämnen på arbetsplatsen
• Att hygien, hälso och säkerhetsförhållanden ständigt förbättras av våra fabrikspartners, med en integrerad medicinsk enhet i några av anläggningarna och regelbundna säkerhetskontroller
• Våra leverantörer deltar också delvis i finansieringen av sjukhus och barnhem liksom i andra bistånd och donationer för välbefinnandet hos lokalbefolkningen

Kan du inte hitta det du letar efter?

Kontakta oss