Tar Teezily hänsyn till miljön med produktionen av sina produkter?

Våra leverantörer har undertecknat en intern uppförandekod, som också ger viktiga principer gällande arbetsförhållandena, samt regler som minskar påverkan från produktionen på miljön.

Uppförandekoden innebär att fabrikerna måste ha minst överensstämmelse med de nationella regler för skydd av miljön, inklusive; de som rör anpassad lagring av farliga ämnen, och att se till att en minimal energikonsumtion bibehålls och hur man bäst använder naturligt återvinningsbara resurser, i sin dagliga verksamhet.

Kan du inte hitta det du letar efter?

Kontakta oss