Finns det en åldersgräns för de som arbetar på fabrikerna där Teezilys produkter tillverkas?

Alla fabriker som jobbar med Teezily är certifierade av flera oberoende instanser. Bland annat av WRAP "Worldwide responsible accredited production" and the Fair Wear Foundation.Denna certifiering visar att våra leverantörer följer Genèvekonventionen, artikel 138. Denna konventions mål är att utveckla de nationella regelverket för minimiålder för att arbeta. Inte i någon av de fabriker där produkter från Teezilys produkter tillverkas, arbetar någon minderårig, enligt lokala gällande lagstiftning.

Kan du inte hitta det du letar efter?

Kontakta oss