Vad händer om jag når mitt försäljningsmål?

Om du inte når försäljningsmålet som du har satt, kommer dina köpare inte att debiteras och tillverkning, tryckning och leverans av varor kommer inte att ske.

Kan du inte hitta det du letar efter?

Kontakta oss