Är det obligatoriskt att ange ett mål?

Ja, du måste absolut sätta ett försäljningsmål. Grundpriset varierar beroende på din målsättning. Ju högre ditt mål är desto lägre är grundpriset. Men kom ihåg att ditt mål ska vara realistiskt eftersom dina t-shirts endast produceras om du når detta mål.

Kan du inte hitta det du letar efter?

Kontakta oss